ОБАВЕШТЕЊЕ РАВНОГОРСКОГ ПОКРЕТА О ДЕШАВАЊИМА У РП.

 

1001Председништво Равногорског покрета: Председник РП. Момчило Живковић, потпредседник – заменик председника Милан Баришић, потпредседник – председник Западне области Радован Костић, потпредседник – председник Централне области Властимир Чоловић, потпредседник – председник Северне области Владо Милићевић, потпредседник Источне области Миленко Игњатовић, потпредседник Јужне области Мићун Николић, секратар РП. Мирослав Илић, комадант гарде војвода Мишо Весић, и председник одбора за безбедност Александар Грујичић ДОНЕЛИ СУ ОДЛУКУ зарад истине да упознамо јавност и Равногорце о дешавањима у Равногорском покрету иборби за јединство РП. И раду по СТАТУТУ И ПРАВИЛНИЦИМА О РАДУ РП.

Непоштовање статута и правилника кренуло је доласком „СПЕЦИЈАЛНОГ САВЕТНИКА“ Драгана Софронијевић, а како се и одкуд он појавио у РП. Нико од старих чланова не зна и никад нисмо ни сазнали, а то говори да је ту постављен НЕЛЕГАЛНО да бих могао мешетарити у РП. и зато морају одговарати они који су га примили у РП. и дали му то звање, не знамо на који начин, то у статуту не постоји, и ту је прекршен статут. Постоји саветодавни савет од предходних председника, то постоји и то је у функцији, они су ти који саветују председника, а не „специјални саветник“, зато мора неко одговарати пред честитим равногорцима.

 

Удружење “ Равногорски Покрет “ –  скраћено РП  јесте  добровољна, невладина и недобитна  организација заснована на слободи удруживања више физичких лица или правних лица ради удруживања чији је циљ окупљање грађана  и других удружења на принципу добре воље око остваривања циљева РП. које је 2000 године регистровао  по важећим прописима државе. Удружење се оснива и организује слободно и самостално је у остваривању својих циљева. Област остваривања циљева удружења је: ширење идеја васпостављања Парламентарне монархије Србије и  ширење Равногорског покрета.

Статутом РП прописана су права и обавеза чланова РП. Ако члан својим деловањем крши одредбе Статута или нанесе моралну или материјалну штету, такво лице биће искључено из РП и кривично гоњено.

Поступајући у складу са својим овлашћењима органи РП: скупшина, председништво, ЦНК  и председник  су током прошле 2016.године настојали да обављају своје редовне активности у складу са важећим зааконима Републике Србије, статутом РП и правилницима РП и ако су у више наврата били ометани  у томе од појединаца који нису прихватали одлуку Ванредне скупшине РП од 27.марта 2016.године о смени тадашњег председника РП Предрага Богићевића из Крагујевца.

Поштујући одлуку да је РП ванстраначка организција и принцип  да чланови могу бити припадници политичких странака уколико не пропагирају политику своје странке у Удружењу, неспорно је да РП не  учествује на изборима за државне органе РС.

Имајући све то увид, а да је Предраг  Богићевић са Српским покретом Двери активно учествовао и изборној кампањи и изборима 2016.године, да је злоупотребио положај  и кршио Статут РП. и правилнике РП. И нанео моралну и материјалну штету РП. смењен је по члану 23. став 5. тада важећег Статута због злоупотребе положаја и улазак у политику и изабран је Момчило Живковић и решењем  АПР БУ 3677/2016 од 30.03.2016.године је извршена промена заступника.

Непоштујући ову одлуку Предраг Богићевић у сарадњи са Душаном Марковићем и Драганом Софронијевићем / који су искључени из РП ООРП Јагодина 09.03.2016.године, који чини 4 МО РП /, Ацом Ђенадићем који је члан ОО РАВНОГОРСКИ ПОКРЕТ ЧАЧАК као самостално удужење  у АПР и Небојшом Чарапићем који има своје посебно удружење регистровано као РАВНОГОРСКИ ПОКРЕТ КУРШУМЛИЈА у АПР и Ђорђем Цветковићем из Лесковца/ представља се као заменик РП. Богићевића/ је искористивши други печат сазвао ЦНК.

Међутим, искорстивши  тај други печат РП Педраг Богићевић и Душан Марковић су предали АПР захтев за промену законског заступника 11.04.2016.године и то за поновни упис Предрага Богићевића.

Поступајући по овом захтеву АПР је 14.04.2016.године донео решење АПР  број БУ: 4241/2016 и уписао Предрага Богићевића за заступника РП због чега је и била сазвана нова Ванредна скупшина након које је решењем АПР број БУ: 4470/2016дана 20.04.2016.године поново за заступника уписан Момчило Живковић.Први печат РП који је направљен 2000 године када је РП основан се налазио у седишту РП на адреси Вожда Карађорђа 22 у Тополи који је ранији председник Ранко Јовановић предао Срђану Срећковићу председнику саветодавног савета из Тополе. Срђан Срећковић је приликом избора Момчила Живковића извршио предају печата 27.марта 2016.године / потврда  о примопедаји печата/. Предраг Богићевић никада није користио овај службени званични печат већ је себи када је био  изабран 19.07.2014.године направио печат.

Одлуком ЦНК  Равногорског покрета од 17.04.2016.године одређено је да Одбор за безбедност РП у року од 7 дана преузме документацију и спорни печат од Предрага Богићевића, али он је вређао и претио и није предао ни документацију ни печат.

У међувремену  је Предраг Боћићевић  претио  моб, телефоном  председнику РП као и појединим члановима руководсва РП и  износио неистине на ФЕЈСБУК страницама са:  Драганом Софронијевићем , Душаном Марковићем , Ацом Ђенадићем, Небојшом Чарапићем , Ненадом Богићевићем тако да је након тога поднета кривична пријава по којој се води посупак пред надлежним основним тужилашвом  у Крагујевцу.

Дана 6.новембра 2016.године ОДЛУКОМ РП: ПРЕСТАЛО је чланство  у РАВНОГОРСКОМ  ПОКРЕТУ ПРЕДРАГУ БОГИЋЕВИЋУ ЈМБ 0607970720024 из Крагујевца, Радивоја Ћипранова 6, због покретања поступка ОЈТКрагујевца КТ.1476/16 и ОЈТ Зрењанин број КТР.2179/16 због кривучног дела угрожавања сигурности из чл. 138. ст.1. Кривичног  Законика РС, а у вези замолноце ОЈТ Крагујевац и због  лажног представљања да је председника РП / учествовање на ТВ, неовлашћено  сазивања скупова, учествовање у политици  и изборима са политичком странком ДВЕРИ, злоупотребе печата/ и кршења Статута РП и правилника РП инаношење моралне и материјалне штете РП.

У међувремену Предраг Богићевић лажно се представљајући као ВД председник РП сазвао је 18.децембра 2016 године ванредну скупшину у сарадњи са Душаном Марковићем и Драганом Софронијевићем, Ацом Ђенадићем, Небојшом Чарапићем и Ђорђем Цветковићем. Искористивши свој печат Богићевић је поново себе регистровао за законског заступника РП и изменио СТАТУТ у АПР подносећи пријаву 29.12.2016.године и добио решење БУ 10773/2016 дана 04.01.2017. године.

Треба имати у виду да је дана 07.децембра Црна Гора  расписала међународнуИНТЕРПОЛОВУ црвену потерницу  за двојицом српских држављана / један је Предраг Богићевић/ због сумњи да су оранизовали терористички напад у Црној Гори.Крајем децембра Интерпол је објавио  ИНТЕРПОЛОВУ црвену потерницу за Предрагом Богићевићем која је јавно објављена на инернет страници ИНТРПОЛА, а у Србији је јавно објављена 04.01.2017.године.

Све ово указује да је Предраг Богићевић сазнавши за Интерполову потерницу намерно искористио други печат РП и себе регистровао за законског заступника у АПР како би увукао и Равногорски покрет у  овај поступак.

Због тога је дана 12.01.2016-године одржана је Ванредна скупштина РП и  поново је изабран Момчило Живковић за председника  и законског заступника који је 19.01.2017.године и регистрован у АПР решење БУ: 353/2017.

Имајући у виду насталу ситуацију и да РАВНОГОРСКИ ПОКРЕТ поступа у складу са важећим прописима РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ , а како  Предраг Богићевић до данашњег дана није предао печат и даље се представља да је председник РП, стога је председник РП  уз консултацију  са Одбором за правна питања  поднео 20.01.2017.године ОСНОВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У КРАГУЈЕВЦУ кривичну пријаву против Предрага  Богићевића због кривичних дела:

  • фалсификовање исправе из члана 355. и
  • и навођење на оверавање неистинитог садржаја члана 358. Кривичног законика РС.

(1) Ко довођењем у заблуду наведе надлежни орган да у јавној исправи, записнику или књизи овери штогод неистинито што може да служи као доказ у правном саобраћају, казниће се затвором од три месеца до пет година.

 

Равногорски покрет има свој ЦИЉ И ПРОГРАМ, а приоритет је Светосавски пут, Србско јединство, братска љубав и слога у борби за нашу идеју и МОНАРХИЈУ, а политичари нека воде политику.

С ВЕРОМ У БОГА ЗА КРСТ ЧАСНИ И СЛОБОДУ ЗЛАТНУ

 

У Тополи                                                                              

23.01.2017.године          


1001 1002 1003

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напиши коментар